Bu makine sıvı solventleri geri kazanmak için kullanılır, gaz ve katı haldeki solventlerin geri dönüşümü için uygun değildir.
Kullanılan sektörler: Matbaalar, boyahaneler, boya imalatı, otomotiv, elektronik ürünlerin temizlenmesi, parça temizleme, plastik kompozit imalatı, bant imalatı başta olmak üzere, işletmesinde temizlik amacıyla solvent/tiner kullanan tüm sektörler.

Geri Dönüşebilen Solventlerin Listesi

No

solvent

kaynama noktası ()

No.

solvent

kaynama noktası ()

1

Toluene / Tolüen

110

20

Monoglicol acetate / Monoglikol asetat

178

2

Xylene / Ksilen

137

21

Propyl bromide / Propil bromür

70

3

Trimethylbenzene / Trimetilbenzen

164

22

Cyclohexane / Sikloheksan

80

4

Tetramethylbenzene / Tetrametilbenzen

205

23

Methylene chloride / Metilen klorür

39

5

Acetone / Aseton

56

24

Dichloroethane / Dikloretan

84

6

Methylethylketone / Metil etil keton

79

25

Dichloropropane / Dikloropropanı

96

7

Methyl isobutyl ketone / Metil izobütil keton

115

26

Methyl chloride / Metil klorür

61

8

Cyclohexanone / siklohekzanon

155

27

Trichloroethane lll / Trikloroetan lll

74

9

Methanol / Metanol

64

28

Trichlorethylene / Trikloroetilen

87

10

Ethanol / Etanol

78

29

Tetrachlorethane / Tetrakloroetan

146

11

Butyl alcohol sec. / Butil alkol sec

107

30

Perchlorethylene / Perkloretilen

121

12

Butyl alcohol / Butil alkol

117

31

N,N-Dimethyl formamide / N, N-Dimetil formamid

153

13

Cyclohexanol / Siklohekzanol

161

32

Ethyl ether / Etil eter

34

14

Isopropyl alcohol / İzopropil alkol

82

33

Freon 113 / Freon 113

47

15

Diethyleneglycol / dietilenglikol; (diglycol / diglikol)

240

34

Isophorone / Isoforon

205

16

N-Butyl-Acetate / N-Butil-Asetat

126

35

Butyl cellosolve / Butil selüloz

170

17

Ethyl acetate Etil asetat

77

36

Ethyl cellosolve / Etil selüloz

135

18

Butyl acetate sec. Butil asetat sn.

112

37

White Spirit / Gazyağı (Kerosen, Sentetik Tiner)

150-220

19

Ethoxyethyl acetate / Etoksietil asetat

156

38

Cellosolve Thinner / Sellülozik Tiner

110-150