Otoklav poşeti (distilasyon poşeti) kullanmak tıpkı çöp kutusu içine poşet geçirmek gibidir. Arıtma öncesi tank içine otoklav poşeti konursa, arıtma sonrasında elde edilen atık poşetin içinde kalacaktır. Böylece operatör kolaylıkla atığı uzaklaştırabilir. Daha pratik ama daha maliyetli bir çözümdür.